Черная магия и Руны

 • 19 Июль 2018, 10:30:34
 • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Приглашаются желающие обучиться гаданию и магической диагностике на картах Таро: Теней, Райдера-Уэйта, Кроули. Подробная информация здесь: http://chernayamagiya.com/forum/index.php/board,48.0.html

Автор Тема: Способы определения мест силы...  (Прочитано 15348 раз)

Лев Меттер

 • Постоялец
 • ***
 • Репутация: +53/-0
 • Вес голоса: 5
 • Лев Меттер has no influence.
 • Сообщений: 172
Способы определения мест силы...
« : 18 Август 2010, 13:17:36 »

Случайно наткнулся на одном из украинских родноверческих сайтов (http://perunova-sotnia.org/articles.php?article_id=11) вот на такую информацию:
"Природні місця сили (Природа є живою)…
В природній релігії багато місця віддається вшануванню духів природи – рік, озер, джерел, природніх явищ. У різних народів ці сили мають ріжний вигляд – від антропоморфного (Давня Греція) до безіменних духів-камі (Японія). Для рідновіра живим є все. Придорожній камінь, дерево, ріка, далека зірка. «Душу речей», як-то говорять японці, людина відчуває на інтуїтивному рівні. Тому відчути живе в «на вигляд мертвому» важко, але можливо.
Відчуття «живої природи» збереглося в народній пам’яті. В гуцульській пісні чародій радить жінці, син якої зник без вісти: «Візьми, жоно, піску в жменю, та розсій го по каменю. Як на камені пісок зійде, тоді син твій з війни прийде…»
Сила материної любові пробуджує «живе» в піску та камені – пісок проріс травою.
Кожне дерево в українському мелосі має своє обличчя. Тополя – вродлива дівчина або жінка, (до білого світу тополею стала) верба – сумовита жона (ой вербо, вербо, де ж ти росла, що твоє листячко вода знесла), калина – наречена, вишня або яблуня – символ недовговічної краси, горобина – незнищенности.
Дуб є деревом Перуновим. В давнину священним вважався дуб, котрий ріс на схрещенні трьох доріг, або біля джерела. Жолуді від такого дуба була найкращим оберегом для хлопчиків. Саме в дубових гаях були місця для славлення Бога прі і боріння.
Поєднання сили водних джерел, дерев, каменів та природнього довкілля часто створює так звані «місця сили» - природні енергетичні акумулятори.
Місце сили можна віднайти по таким ознакам:
1. Пагорб
Пращури з давніх давен ставили свої святилища «на горах». Природнє підвищення найкраще приваблює до себе силу Синів Небес. Пагорб притягує блискавиці Перунові, Дажбожі промені та силу Стрибога. В ідеалі з пагорба має бути видно воду –Дану. А от низини часто накопичують силу Марени – мертвої води. Тому в низинах, особливо вологих, небезпечно знаходитися занадто довго. Людиною оволодіває сонливість і байдужість, а також, як це не дивно – бажання прийти ще, або посидіти тут подовше. Волога низина є своєрідним енергетичним «вампіром», тому предки уникали селитися в низинах і вибалках.
2. Закрут ріки. На річному закруті можна відчути різкий перепад впливів сили – від повного спокою до поштовху. Ріжниця енергетичного тиску тренує психіку людини, і тому закрут ріки притягує до себе сильних та дієвих осіб.
3. Природній вихід камінних порід – гранітні скелі, валуни, тощо. Особливо сильними є природні камінні кола, всередині яких втрачається почуття часу. Високі береги ріки з каменю, а особливо – камінні виступи є чудовими накопичувачами сили (Чудовий приклад – Чорна Скеля о. Хортиця, де, незважаючи на міське оточення, виникає почуття польоту над прірвою і приливу сил).
4. Стародавні камінні святилища, створені людьми. Найчастіше, це камені, викладені у вигляді кола, або спіраллю, що символізує безкінечність. Відчуття в подібних місцях залежать від загального душевного і фізичного стану людини.
Перебування в подібних місцях в усі часи допомагали людям пізнати самих себе. Хоча б тому, що давали відчуття злиття з духами-охоронцями нашого світу.

Сразу даю русский перевод:
"Природные места силы (Природа является живой).
В естественной религии много места отдается чествованию духов природы – рек, озер, источников, природних явлений. У разных народов эти силы имеют разный вид – от антропоморфного (Давняя Греция) до безымянных духов-ками (Япония). Для родновера живым является все. Придорожный камень, дерево, река, далекая звезда. «Душу вещей», как говорят японцы, человек, чувствует на интуитивном уровне. Поэтому почувствовать живое в «на вид мертвом» трудно, но возможно.
Ощущение «живой природы» сохранилось в народной памяти. В гуцульский песни чародей советует женщине, сын которой исчез без вести: «Возьми, женщина, песку в горсть, и рассей его по камню. Как на камне песок взойдет, тогда сын твой с войны придет.»
Сила материнской любви пробуждает «живое» в песке и камне – песок пророс травой.
Каждое дерево имеет свое лицо. Тополь – красивая девушка или женщина (к рассвету тополем стала) ива – унылая женщина (ой верба, верба, где же ты росла, что твои листья вода унесла), калина, – невеста, вишня или яблоня – символ недолговечной красоты, рябина, – неуничтожимости (безсмертия, неуязвимости).
Дуб является деревом Перуновим. В древности священным считался дуб, который рос на перекрестке трех дорог, или около источника. Желуди от такого дуба была наилучшим оберегом для мальчиков. Именно в дубовых рощах были места для воспевания Бога во время войны. Сочетание силы водных источников, деревьев, камней и природней среды часто создает так называемые «места силы» - естественные энергетические аккумуляторы.
Место силы можно найти по таким признакам:
1. Холм
Пращуры из давних пор ставили свои святилища «на горах». Природная возвышенность наилучшим образом привлекает к себе силу Сыновей Небес. Холм притягивает зарницы Перуновы, Дажбожьи лучи и силу Стрибога. В идеале из холма должен быть видно воду –Дану. А вот низины часто накапливают силу Марены – мертвой воды. Поэтому в низинах, особенно влажных, опасно находиться слишком долго. Человеком овладевает сонливость и безразличие, а также, как это ни странно – желание прийти еще, или посидеть здесь подольше. Влажная низина является своеобразным энергетическим «вампиром», потому предки избегали селиться в низинах и балках.
2. Излучина реки.
На излучине реки можно почувствовать резкий перепад влияний силы – от полного покоя к толчку. Разница энергетического давления тренирует психику человека, и потому излучина реки притягивает к себе сильных и деятельных лица.
3. Естественный выход каменных пород – гранитные скалы, валуны, и тому подобное.
Особенно сильными являются естественные каменные круги, внутри которых теряется чувство времени. Высокие берега реки из камня, а особенно – каменные выступы являются замечательными накопителями силы (Замечательный пример – Черная Скала о. Хортица, где, невзирая на городское окружение, возникает чувство полета над бездной и прилива сил).
4. Древние каменные святилища, созданные людьми. Чаще всего, это камни, изложенные в виде круга, или спиралью, которая символизирует бесконечность. Ощущения в подобных местах зависят от общего душевного и физического состояния человека.
Пребывания в подобных местах во все времена помогали людям познать самих себя. Хотя бы потому, что давали ощущение слияния с духами-охранниками нашего мира".
Надеюсь, что эта информация пригодиться. Удачи!
Записан
Блажен, кто верует... СИЛЁН, КТО ВЕДАЕТ!

Светорада

 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +970/-0
 • Вес голоса: 97
 • Светорада has no influence.
 • Сообщений: 889
 • Все внутри нас
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #1 : 05 Октябрь 2012, 22:34:11 »

Такой темы здесь нет, так что напишу здесь. В детстве жила в Монголии. Так вот, такое чувство, что там вся территория - одно большое место силы. До сих пор вспоминаю: сопки, степи... Словами не передать. Первобытная, животная сила и дУхи, дУхи, всеслышащие и всевидящие.
Записан

Falmer

 • Участник
 • *
 • Репутация: +0/-0
 • Вес голоса: 0
 • Falmer has no influence.
 • Сообщений: 13
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2012, 18:35:48 »

Такой темы здесь нет, так что напишу здесь. В детстве жила в Монголии. Так вот, такое чувство, что там вся территория - одно большое место силы. До сих пор вспоминаю: сопки, степи... Словами не передать. Первобытная, животная сила и дУхи, дУхи, всеслышащие и всевидящие.
Не могу не согласится. Сама живу на границе Горного-Алтая и Алтайского края. Конечно здесь места силы встречаются не так густо как в Монголии, но достаточно  сильные. Если уйти от населенного пункта дальше, в лес или в горы, то создается такое чувство что ты вообще не на земле. В лесу вообще нашла отличную полянку, окруженную рябинами и усеянную камнями. А что бы на нее попасть приходилось реку переходить вброд. То есть и очищалась и получала энергию. Правда пару раз не могла реку перейти и в лесу терялась. Забыла задобрить хозяев.
Записан
Как-то раз в одном лесище
Собралась толпа чертей.
Разожгли они кострища,
Чтобы было пострашней.

Skadi

 • Участник
 • *
 • Репутация: +2/-0
 • Вес голоса: 0
 • Skadi has no influence.
 • Сообщений: 12
 • Dum spiro spero
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2012, 11:28:55 »

У меня местом силы является берег моря, особенно в бурю. Но это по моим ощущениям. Любое проклятье или заговор брошенные во время бури всегда попадали в цель. Еще высоко в горах хорошо получается, но только потом чувствуешь себя не очень. Голова кружится, тошнота. У кого-нибудь есть подобный опыт?
Записан
Nota bene

Marixuana

 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +609/-0
 • Вес голоса: 60
 • Marixuana has no influence.
 • Сообщений: 745
 • люблю и верю.это капкан(с)
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2012, 05:08:02 »

У меня местом силы является берег моря, особенно в бурю. Но это по моим ощущениям. Любое проклятье или заговор брошенные во время бури всегда попадали в цель. Еще высоко в горах хорошо получается, но только потом чувствуешь себя не очень. Голова кружится, тошнота. У кого-нибудь есть подобный опыт?
проклинать в непогоду? вот упустила случай. мы с МЧ были на берегу озера, по моему заказу. он не хотел ехать из-за погоды, но я настояла.он даже предложил в ресторан необычный какой то пойти, ноя отказалась чтотам необычного в ресторане?
ну вот, озера тут огромные, как море. волны на много метров вверх поднялись! а ветер! он снимал на телефон - и отправлял сопернице. такая с**а.
самое время было сказать слова которые изменяют события.
жалко я этого не знала.
 
Записан
и спасибкаем, и плюсуем...:)

Anfisa

 • Старожил
 • ****
 • Репутация: +161/-0
 • Вес голоса: 16
 • Anfisa has no influence.
 • Сообщений: 343
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2012, 06:52:45 »

А я вот тоже думала, что же я так обожаю непогоду. Такой приток энергии идет во время любой стихии, особенно в ураганы.Теперь буду не только наслаждаться, но и работать во время стихий, очень хорошая мысль.
Записан
Вообще то я тихая и скромная, кто обидит тихо закопаю и скромно отмечу.

Talendor

 • Участник
 • *
 • Репутация: +0/-0
 • Вес голоса: 0
 • Talendor has no influence.
 • Сообщений: 16
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 2012, 04:14:14 »

Особенно приток сил чувствуется в грозу)
Записан

Vlas

 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +351/-0
 • Вес голоса: 35
 • Vlas has no influence.
 • Сообщений: 978
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2012, 15:30:55 »

Я местом силы мыс речной нашел, а река прямо за кладбищем - талые воды туда сходят всегда. Ну а т.к. мыс, то там и заводь есть небольшая, где вода почти стоячая. Вот там порчи замечательно выходят, да пожелания всякие. Начитываю на воду (прямо в воду шепчу), затем откуп водяному и воды той взять - её подлить в питье.
Записан

Скалли

 • Старожил
 • ****
 • Репутация: +73/-0
 • Вес голоса: 7
 • Скалли has no influence.
 • Сообщений: 295
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #8 : 16 Апрель 2013, 21:35:04 »

Моё мнение,что места силы для человека - это те места откуда он родом,точнее его род,предки. В МО бываю, откуда родом мои прабабушка и прадедушка,чувствую себя отлично,энергии через край,настроение отличное и тд. Всю жизнь тянет в Сибирь,долго не знала почему,не разу там не была, но тянет изо всех сил. Только недавно узнала,что там по линии отца корни наши...
Записан

Maralinary

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +1/-0
 • Вес голоса: 0
 • Maralinary has no influence.
 • Сообщений: 4
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #9 : 02 Май 2013, 04:37:57 »

Ну..мои родные места мне силы не добавляют никак..не езжу туда даже..зато,когда к подруге в Новокузнецк мотаюсь за 5000км и она меня "выгуливает" по озёрам и горам, прилив сел немереный)А еще заметила за собой такое извращение, 2 раза была в Припяти заброшенной, вот там, простите, штырило капитально :)
Записан
- мы богаты...
- душевно?
- нет, богаты мы духовно, а душевно мы больны.

klenodium

 • Старожил
 • ****
 • Репутация: +96/-0
 • Вес голоса: 9
 • klenodium has no influence.
 • Сообщений: 400
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #10 : 02 Май 2013, 11:52:38 »

когда к подруге в Новокузнецк мотаюсь за 5000км и она меня "выгуливает"
Как интересно. Я собираюсь туда этим летом. Не была там с детства. А лет то мне не мало сейчас. Где это, Припять заброшенная?

У меня вопрос так же по Крыму? Есть ли там сильные места?

Записан

Riddle

 • Постоялец
 • ***
 • Репутация: +3/-0
 • Вес голоса: 0
 • Riddle has no influence.
 • Сообщений: 131
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #11 : 02 Май 2013, 17:37:24 »

Да, очень интересует Крым, Карпаты, в общем Украина. Есть ли что-то равное Алтаю?
Записан

Timon

 • Старожил
 • ****
 • Репутация: +167/-0
 • Вес голоса: 16
 • Timon has no influence.
 • Сообщений: 260
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #12 : 02 Май 2013, 18:16:16 »

Где это, Припять
Город-Призрак, покинутый после Чернобыльской аварии на АЭС.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Припять_(город)
http://funprikol.ru/interesnoe_foto/233-foto-pripyati-2012-goda-105-shtuk.html

очень интересует Крым
Весь горный Крым - сплошное место силы.
В молодости во многих местах побывал.
Записан
"Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи.
 Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
 Ад и рай - не круги во дворе мирозданья,
 Ад и рай - это две половины души.

Xellia

 • Участник
 • *
 • Репутация: +0/-0
 • Вес голоса: 0
 • Xellia has no influence.
 • Сообщений: 12
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #13 : 06 Июнь 2013, 18:50:36 »

Живу в Новокузнецке. Мест силы действительно много.) Особенно, в старой части города..
Записан
Эмоции мешают думать.

Shadow_Line

 • Старожил
 • ****
 • Репутация: +41/-0
 • Вес голоса: 4
 • Shadow_Line has no influence.
 • Сообщений: 292
 • Не злите женщину
Re: Способы определения мест силы...
« Ответ #14 : 15 Июнь 2013, 16:23:13 »

Живу в Новокузнецке. Мест силы действительно много.) Особенно, в старой части города..
Мне до Новокузнецка автобусом недалеко ехать, это где там такие места?
Записан
 

Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)

Рейтинг@Mail.ru Yandex.Metrika