Черная магия и Руны

Загавары ад болi у жываце

Мирочка

  • *****
  • 1956
  • 1964
  • u know it feels unfair.there's magic everywhere.
Загавары ад болi у жываце
« : 13 Май 2014, 23:41:16 »
Першым разам, лепшым часам Госпаду Богу памалюся, свя¬той Пра¬чыс¬тай Маці пакланюся. Святая Прачыстая Божая Маці, прыс¬ту-пі, па¬ма¬жы жы¬вот лячыць. Яшчэ Госпаду Богу памалюся, яш¬чэ Госпада Бо¬га просім, ся¬год¬няш¬ня¬га святога дзянёчка (...), ад¬куль сонейка вы¬ходзіць, адтуль святая Пра¬чыс¬тая Божая Маці пры¬ходзіць з ся¬рэб¬ра¬ны¬мі рукавамі і залатымі туфлямі. Як сярэбраным ру¬ка¬вом не рас¬шы¬ваць, залатым туфлём не расплятаць, жа¬лез¬на¬га па¬мос¬ту не ўгінаць, так у (імя) болей у жываце не бываць. Залатнік-за¬лат¬ніч¬ку, стань на сваё мястэчка, на залатое крэслечка. Табе па жы¬ва¬ту не хадзіць, жы¬ва¬та не таміць і пад грудзі не падхадзіць.

Чытаць 3 разы.

***
Жывот, жываток, братка мой, чаго ты ўсхадзіўся, чаго ты ўзбаяўся. Ці ты з хады, ці ты з яды, ці ты з уроку, ці ты з прыгавору, ці ты з вялікай цяжасці. Пакуль цябе бабка- шаптуха не ўгаварывала, не ўмаўляла на сваім месцы, залатым хрысце, рабы божай (імя) у русай шарсці, у жоўтай касці станьце на месце куніцай, падніцай. Залатнік, залатнічок, братка мой. Чаго ты ўсхадзіўся, чаго ты ўзбаяуся, ці ты з хады, ці ты з прыгавору, куніцай, падніцай станьце на месцы. Hi я знаю, Гасподзь знае i нам памагае.

Прамаўляць тры разы.

***
Был цар, у него было 12 жонак, 12 імёнаў - да всех паел. Крас­на дзевіца па садочку гуляла, красну травку сабірала да жывоцік (імя) націрала. Iз 12-11, із 11 -10, із 10-9, із 9-8, із 8-7, із 7-6, із 6-5, із 5-4, із 4-3, із 3-2, із 2-1. Я не памагу, пусць Бог паможа. Я - са сло­вам, Бог - з помашчу. Як дух мой лёгак, штоб так (імя) памаглось.

***
Каб не бaлеy жывот (калі і сам забалеў і калі сарвесся)

Гаварыць замову дзевяць раз і ў гэты момант вадзіць вокруг пупка рукой.

- Залатнічку божы чалавеку, ідзі на месцечка, сядзь на залатое крэслечка. Божа Маці, прыдзі, залатнічка на месца пастанаві. Уніз не ападай, крыві не разганяй, бакі не распірай.

***
От жывота
Господу Богу помолімся, святой Прочісце поклонімся. Святая Прочістая Матка Божая, прошу цябе, прыступі і памажы (імя). Молодзец-молоды, золотнік-золоты, прошу цябе, не сушы, не гудзі, ушчувай, все пасыночкі вялікіе і малые, сядзь на своём месцечку, на золотом крэслечку, на шоўковой нітцы, на маковом зернятку, окропіся, от Господа Бога поможыся. Господзі, залюбі мой дух (тры раза).

***
Першым разам, лепшым часам Госпаду Богу памалюся, Гос­паду Богу пакланюся. За полем, за морам, за каменем там сяло гарыць. Ішла Прачыста Божа Маці сяло тушыць. Не сяло тушыць, а ятрась гасіць, пабітае, пасечанае, папаленае, штоб не ятрылася ні з усхода, ні пад поўдзснь, ні маладзіком. Амінь.
услуг не оказываю , в личке не консультирую.


Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill u, ur ego does.

Lit

  • *****
  • 712
  • 308
  • Nec pluribus impar
Re: Загавары ад болi у жываце
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2014, 23:53:42 »
рабочие )  :)
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны.. (с))

 

Фазы Луны (Москва)

Top.Mail.Ru Yandex.Metrika
DMCA.com Protection Status